ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК ПО ИНТЕРНЕТeLearning като подготовка за следване в Германия, за училищни и професионални нужди или за прекарване на ваканцията в Германия с помощта на опитни учители и преподаватели, чиито матерен език е немският

Предимствата за Вас:
  • Самоопределяне на времето за обучение (възможни са и вечерни часове), курс от вкъщи
  • Самостоятелен избор на темите на разговор и темпото на преподаване
  • Индивидуално направляване на автономното изучаване на немския език

Учителите:
  • Преподавателска дейност в Института за чужди езици и преводачи в Мюнхен (SDI)
  • Квалифицирани в преподаването на “немски като чужд език” и електронното обучение
  • С немски матерен езикУчебно съдържание:
  • Упражняване и повторение на граматиката и разширяване на словното богатство
  • Усъвършенстване на писмената компетентност чрез коригиране на писмени работи от учителя
  • Упражняване на говоримия език: В разговори се тренира разговорният език
  • Специализирани разговори в областта на различни професии, както и съответната бизнес кореспонденция

Времетраене на курса и учебен план:
Индивидуални, в зависимост от целите и желанията на участниците.

Продължителност на учебните часове:
90 мин.